مقاله

حک لیزر و چاپ تامپو
این شیوه چاپ درگروه چاپ های گود قرارمی گیرد، این مسئله به دلیل استفاده ازکلیشه گود درفراینده چاپ می باشد. از ویژگیهای این شیوه امکان چاپ، روی مواد مختلف ومتنوع هم از نظر جنس مواد مختلف و متنوع هم ازنظرجنس مواد وهم از نظر شکل هندسی انها می باشد بطوریکه با این روش می توان برروی سطوح صاف، منحنی، گرد، محدب، وحتی کره عمل چاپ را انجام داد.
واسط چاپ در تامپولاستیکی ازجنس سیلیکون است که به ان تامپو tampon می گویند.
این شیوه چاپ بسیار شبیه به مهرهای لاستیکی است با این تفاوت که در مهرحروف برجسته است اما درچاپ تامپو لاستیک سیلیکونی برجستگی ندارد و نقش را به شیوه ای دیگر به سطح قابل چاپ منتقل می کند.

پس از طراحی، لازم است که از طرح مورد نظر فیلم تفکیکی برای کارهای cmyk تهیه شود.
از فیلم های هر رنگ کلیشه فلزی یا فتو پلیمری تهیه می شود که البته نوع کلیشه فلزی به دلیل مقاومت بالاتر در طی مراحل چاپ تامپو، استفاده بیشتر دارد.
در صورت استفاده از کلیشه فتو پلیمری، شبیه به کلیشه های فلکسو، باستی دارای ضخامت کم و سفتی بسیار باشند. اکنون از هر رنگ، یک کلیشه تهیه شده است که ترامها در روی آن به شکل گود هستند.
هر کلیشه را در محل از پیش تعیین شده در ماشین چاپ تامپو قرارمی دهند.
در کنار هر رنگ کلیشه، مخزن رنگ به علاوه غلطک و تیغه های مربوطه قرار گرفته است.

همانگونه که در شکل می بینید، غلطک رنگ، از مخزن رنگ مربوطه به روی کلیشه کشیده می شود و دورن گودی های کلیشه که همان نقش های مورد نظر است پر از رنگ می شود. یک تیغه رنگهای اضافه را از روی کلیشه جمع می کند. لاستیک سیلیکون از بالا به روی کلیشه یا گراورور فرود آمده و نقش را به روی خود منتقل می کند، سپس بطور اتوماتیک بالای سر موضوع قابل چاپ قرار گرفته و به آرامی برسطح مورد نظر فرود می آید. بدین ترتیب نقش مورد نظر از روی گراور به موضوع ما منتقل می شود.
در مورد رنگهای دیگر نیز به همین ترتیب عمل شده و کار نهایی ما با طراحی چهار رنگ به چاپ خواهد رسید.
چاپ تامپو به دلیل آماده سازی نسبتاً ارزان و ماشین آلات نیمه اتوماتیک در تیراژهای کم برای بسیاری از کارهای چاپی مورد استفاده قرار می گیرد.